Ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи

Каучуковите (гумени) плочи са особено подходящи за обезопасяване на детски площадки според изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Продуктът е широко използван в спортни и тренировъчни центрове, детски градини, детски площадки и др. Характеризират се с устойчивост на високи температури, дъжд и слънце.